GDPR – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Touto informací o zpracování osobních údajů Vám chceme pomoci se zorientovat, pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje. Předkládáme Vám tímto vysvětlení Vašich základní zákonných práv v oblasti GDPR.

S Vašimi osobními údaji pracujeme nanejvýš zodpovědně v souladu s právními a technickými požadavky.

Zodpovědná osoba za způsob zpracování Vašich údajů je DEBLICE – lesy s.r.o., Deblice 174, 289 01 Dymokury, IČ: 27103803.

Jsme zodpovědný správce Vašich osobních údajů, které společnosti DEBLICE - lesy, s.r.o. poskytnete v souvislosti s budoucím nebo již stávajícím obchodním vztahem.

Zpracovávat budeme pouze přímo od Vás získané osobní údaje. Nikdy nezískáváme údaje od třetích stran. Osobní údaje obvykle obsahují Vaše jméno a příjmení, společnost, za kterou vystupujete, adresu trvalého bydliště, případně společnosti, adresu realizace, emailovou adresu a telefonní číslo. Neprovádíme žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás jakkoli ovlivňovala, ani nevytváříme profily s použitím Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků vyplývajících z obchodního vztahu a rovněž k jejich ukončení, ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, k ochraně práv a oprávněných zájmů DEBLICE - lesy, s.r.o., zejména pak k uplatnění práva za vady, reklamaci, či obhajobě nároku a práv DEBLICE - lesy, s.r.o.

DEBLICE - lesy, s.r.o. uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v provozovnách společnosti DEBLICE - lesy, s.r.o. na vlastních elektronických prostředcích, případně v papírové formě. Pokud je DEBLICE - lesy, s.r.o. a její aktivita získána třetí stranou, osobní údaje, které máme o obchodních partnerech, budou jedním s přenesených aktiv. V jiných případech nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vaším osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu nedáte svolení. Vaše osobní data uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu možnosti uplatnění našich práv ze smluvního vztahu vyplývajících. Vaše údaje uchováváme po zákonnou dobu možnosti kontroly ze strany orgánu veřejné moci (např. daňové a celní důvody), obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu a práv DEBLICE - lesy, s.r.o. z tohoto vztahu vyplývajících.

Máte právo po nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitky proti zpracování v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. V případě, že nesouhlasíte se způsobem zpracování Vašich osobních dat nebo požadujete jiné informace, můžete své připomínky a dotazy zaslat na email uvedený v kontaktech. Nebudete-li spokojeni s nabídnutým řešením z naší strany, můžete zaslat podnět na příslušný dozorový úřad.

V Dymokurech 5.3.2024